ایپون

طراح و تولیدکننده ابزار آلات نایاب نجاری

دریل مخصوص مته مربع زن چوب

قیمت : ۱۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان   ( بدون مته )

ریل کفتراش
قیمت :  ۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان 

 

میزفرز حرفه ای TITAN  
قیمت : ۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان

گیره تنگ نجاری یکطرفه تک بازو
(panel Clamp)
طول کارگیر از صفر تا  ۱۳۵cm 
قیمت : ۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان
گیره تنگ نجاری دوبازو (Panel Clamp)
طول مفید کارگیر از صفر تا ۱۴۵ سانتی متر
ضخامت کارگیر از صفر تا ۱۲ سانتی متر
 قیمت  :۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان
راهنمای دریل Drill Guide 
قیمت : ۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان