محصولات

ریل کفتراشی infinity

ریل کفتراشی

ریل کفتراشی infinity

مخصوص کفتراشی انواع پنل و اسلب چوبی

مناسب برای تمامی اورفرزهای کوچک و بزرگ

قیمت : ۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان