محصولات

دریل مخصوص مته مربع زن چوب

دریل مخصوص مته مربع زن چوب

مخصوص ایجاد سوراخهای مربع شکل برروی چوب با استفاده از مته مربع زن

قیمت : ۱۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان بدون مته